Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này

Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này

Tam quốc là thời đại quần hùng tranh bá, nhân tài vô số, nhưng số người có thể được Quan Vân Trường coi trọng...

4 liên quan

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ - cuộc đấu trí gay cấn

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ - cuộc đấu trí gay cấn

Sau nhiều hoạt động tiền chiến dịch, đại chiến Quan Độ rốt cuộc cũng đã chính thức được triển khai, với trận...

Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này
Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này - Ảnh 1 Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này - Ảnh 2 Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này - Ảnh 3

Tam quốc diễn nghĩa: Cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này

Tam quốc là thời đại quần hùng tranh bá, nhân tài vô số, nhưng số người có thể được Quan Vân Trường coi trọng...

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Trận chiến kinh điển minh chứng cho tài năng hơn người của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Trận chiến kinh điển minh chứng cho tài năng hơn người của Tào Tháo

Trận chiến Quan Độ là minh chứng cho tài năng và mưu lược hơn người của Tào Tháo trong Tam quốc diễn nghĩa....

79 liên quan

Quan Vân Trường và 'quả đắng' từ thói ngạo mạn

Quan Vân Trường và 'quả đắng' từ thói ngạo mạn

Trong mắt người đời, Quan Vũ là bậc danh tướng vũ dũng, nghĩa khí. Nhưng dưới cái nhìn của các sử gia, ông...

3 liên quan

Nếu 3 nhân vật này sống thọ, Tam Quốc có thể đã kết thúc sớm

Nếu 3 nhân vật này sống thọ, Tam Quốc có thể đã kết thúc sớm

Chỉ cần ba nhân vật này không qua đời sớm, rất có thể thời Tam Quốc đã phát sinh những biến đổi rất lớn.

2 liên quan

Cậy tài và ngạo mạn, Quan Vũ chết trong cay đắng

Cậy tài và ngạo mạn, Quan Vũ chết trong cay đắng

Trong mắt người đời, Quan Vũ là bậc danh tướng vũ dũng, nghĩa khí. Nhưng dưới cái nhìn của các sử gia, ông...

4 liên quan