Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp ở mức thấp sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp ở mức thấp sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà

Đến ngày 20/4, chỉ có 29% số người được hỏi hài lòng với những gì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang làm,...

4 liên quan

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Macron tuyên bố: 'Chúng ta sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà tốt đẹp hơn và tôi muốn việc này sẽ được...

43 liên quan

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Trong phát biểu với cả nước được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Macron tuyên bố: 'Chúng ta sẽ xây...

43 liên quan

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Macron tuyên bố: 'Chúng ta sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà tốt đẹp hơn và tôi muốn việc này sẽ được...

43 liên quan

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm

Tổng thống Macron tuyên bố: 'Chúng ta sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà tốt đẹp hơn và tôi muốn việc này sẽ được...