Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu Vinh, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy (Bài cuối): Mong đợi trong sự 'khó nhất, căng thẳng nhất...'

Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu Vinh, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy (Bài cuối): Mong đợi trong sự 'khó nhất, căng thẳng nhất...'

Sau những giãi bày ý nghĩ mà nghe qua cảm thấy rất tâm huyết với dự án 'Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu...

3 liên quan

Hoang tàn Văn Miếu Vinh

Hoang tàn Văn Miếu Vinh

Văn Miếu Vinh tồn tại hàng trăm năm và có ý nghĩa sâu nặng tới phong trào hiếu học của người dân xứ Nghệ....

3 liên quan

Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu Vinh, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy (Bài 2): Đâu là khúc mắc khiến dự án bị 'treo'

Từ những phế tích rất tiêu điều của Văn Miếu Vinh, chúng tôi tìm đến các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An...

3 liên quan

Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu Vinh, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy (Bài 1): Di tích hay phế tích

Theo tư liệu, Văn Miếu Vinh (Văn Thánh Vinh) được xây dựng năm 1803 dưới thời Vua Gia Long tại xã Yên Dũng,...

29 liên quan

Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thương mại dịch vụ, du lịch được xác định là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thúc đẩy và tác động tới sự...

122 liên quan