Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

  Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, để bảo vệ sức khỏe và an toàn...

  77 liên quan

  Chỉ đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh

  Chỉ đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh

  Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo chỉ thực hiện xuất cảnh đưa lao động đi làm việc tới những vùng...

  102 liên quan

  Hơn 4.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại vùng có dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

  Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2...

  124 liên quan

  Triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp...

  77 liên quan

  Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

  Hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2 vùng dịch lớn của Hàn Quốc (TP Daegu và tỉnh Gyeongbuk), đến nay chưa có trường...

  201 liên quan

  Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị nhiễm Sars-Cov-2

  Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, hiện có khoảng gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

  77 liên quan

  Chưa có thông tin về lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid 19

  Theo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chưa có thông tin về việc lao động Việt Nam đang làm việc...

  55 liên quan

  Rà soát số lao động đang làm việc tại Hàn Quốc để có phương án phòng dịch COVID-19

  Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản chỉ đạo Ban quản lý lao...

  173 liên quan