Bất cập định giá đất

Bất cập định giá đất

Theo kế hoạch, Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Thủ tướng...

53 liên quan

Cổ phần hóa DNNN: Quy trách nhiệm 'người đứng mũi chịu sào' liệu có hiệu quả?

Cổ phần hóa DNNN: Quy trách nhiệm 'người đứng mũi chịu sào' liệu có hiệu quả?

Gắn trách nhiệm người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước là...

84 liên quan

Gỡ vướng sắp xếp đất đai, thúc cổ phần hóa tăng tốc

Gỡ vướng sắp xếp đất đai, thúc cổ phần hóa tăng tốc

Nhiều khó khăn, vướng mắc về sắp xếp đất đai đang cản trở tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn và khiến nhiều...

169 liên quan

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Đây là câu hỏi được đặt ra từ nhiều năm nay, khi mà tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn doanh nghiệp nhà...

169 liên quan

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Vướng nhất là phương án sử dụng đất

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Vướng nhất là phương án sử dụng đất

Mặc dù các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn ngày càng hoàn thiện, nhưng khi áp dụng vào trong thực...

169 liên quan

Chậm cổ phần hóa ngày nào, thất thoát tài sản nhà nước lớn ngày đó

Chậm cổ phần hóa ngày nào, thất thoát tài sản nhà nước lớn ngày đó

'Việc Nhà nước còn nắm tỉ lệ sở hữu lớn khiến doanh nghiệp nhà nước khó thay đổi về chất. Trong nhiều trường...

169 liên quan

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Rất nhiều phương án cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đang bị kéo dài thời gian thực hiện do chưa xác định...

84 liên quan

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Nhà nước còn nắm tỷ lệ sở hữu lớn khiến DN Nhà nước (DNNN) khó thay đổi về chất sau cổ phần hóa (CPH) hay...

84 liên quan

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Việc cổ phiếu của Cồn rượu Hà Nội rớt giá, công ty thua lỗ được dùng để dẫn chứng cho tình trạng càng chậm...

53 liên quan