Vì sao ông Lê Thanh Hải bị cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015?

Vì sao ông Lê Thanh Hải bị cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015?

Ông Lê Thanh Hải vừa bị cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 do những sai phạm xảy ra tại...

62 liên quan

Sẽ ban hành Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sai phạm khi đương chức

Sẽ ban hành Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sai phạm khi đương chức

Việc quy định như vậy có ý nghĩa răn đe, các cán bộ, công chức, viên chức khác nhìn vào những trường hợp bị...

236 liên quan

Làm rõ thời hiệu kỷ luật trong Đảng

Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên có khác so với thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

130 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân

Ủy ban Kiểm tra Trung Ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành...

179 liên quan

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư và Chủ tịch TPHCM

93 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh...

130 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Tại kỳ họp thứ 43, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật nguyên Ủy viên Bộ...

179 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Lê Thanh Hải và cựu Chủ tịch Lê Hoàng Quân

Tại kỳ họp 43, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ...

130 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải,...

11 liên quan

Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ Bộ Xây dựng liên quan đến nhận hối lộ

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật một loạt cán bộ thanh tra Bộ Xây...

179 liên quan

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải,...

11 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí...

11 liên quan

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và nguyên Ủy viên Trung...

179 liên quan

Vụ Thủ Thiêm: Đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành...

93 liên quan

Vụ Thủ Thiêm: Đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành...

93 liên quan

Đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân

Cựu bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bị đề nghị kỷ luật.

179 liên quan

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải...

179 liên quan

Đề nghị kỷ luật hai cựu lãnh đạo TP.HCM Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải

UBNKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân vì các vi phạm...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư và Chủ tịch TP Hồ Chí Minh

Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải,...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân

Tại Kỳ họp thứ 43, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và một số tổ...

179 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật hai cựu lãnh đạo TP HCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải,...

11 liên quan

Nhiều lãnh đạo bị 'gọi tên' trong thông báo mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 02 đến 04/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư...

179 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành...

130 liên quan

Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao tại kỳ họp 43 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 2 đến 4/3/2020 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 43. Bí thư Trung ương Đảng,...

179 liên quan

Vụ Thủ Thiêm, đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải

Liên quan đến những vi phạm tại dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật hai ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân

Trong phiên họp diễn ra từ 2 đến 4-3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ...

Đề nghị kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê...

179 liên quan

Ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân bị đề nghị kỷ luật vì vụ Thủ Thiêm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Ủy viên...

179 liên quan

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường...

179 liên quan

Nguyên lãnh đạo TP HCM Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân bị đề nghị kỷ luật

Từ ngày 2 đến 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành...

179 liên quan

Toàn văn Thông cáo báo chí Kỳ họp 43 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

UBKTTW kết luận dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy Bộ Xây dựng; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật Ban...

179 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh...

179 liên quan

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành...

179 liên quan

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015

Từ ngày 2 đến 4-3-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư...

179 liên quan

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân

Từ ngày 02 đến 04/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43.

179 liên quan

Điểm lại những sai phạm ở Thủ Thiêm: Kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy...

241 liên quan

Những cựu lãnh đạo TP.HCM bị kỷ luật vì sai phạm ở Thủ Thiêm

Nhiều quan chức TP.HCM giai đoạn 2010 - 2016 bị đề nghị xem xét kỷ luật, có người bị cách chức vì những sai...

23 liên quan

Năm 2019 TP.HCM có bao nhiêu lãnh đạo bị kỷ luật, ở tù vì vi phạm đất đai?

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sắp tới TP sẽ tiến hành xử lý cụ thể về mặt Đảng những...

53 liên quan

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về những bài học sau vụ Thủ Thiêm

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng qua (9/1), Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời những câu hỏi...

21 liên quan

Vụ Thủ Thiêm: Sẽ kiểm điểm trách nhiệm các cựu lãnh đạo TPHCM

Ngày 9/1, tại cuộc họp mặt báo chí đầu năm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới Thành...

21 liên quan

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói gì về các nguyên lãnh đạo TP bị kiểm điểm

Ông Nhân cho biết biết sắp tới Thành ủy TP.HCM sẽ họp kiểm điểm liên quan đến những vi phạm của Ban thường...

21 liên quan

TP HCM sẽ tổ chức kiểm điểm các cá nhân và tổ chức vi phạm

Về quy trình, sắp tới TP HCM sẽ tổ chức kiểm điểm các cá nhân và tổ chức vi phạm có liên quan tại Thành...

20 liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói gì sau kết luận của UBKT Trung ương?

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là một bài học về công tác cán bộ. Và một trong...

80 liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM lên tiếng sau thông báo kết luận của UB Kiểm tra TƯ

Về các sai phạm của cá nhân, tổ chức tại khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của UB Kiểm tra TƯ, Bí thư...

21 liên quan

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Sẽ kiểm điểm các nguyên lãnh đạo liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm'

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ họp kiểm điểm các nguyên lãnh đạo liên quan...

21 liên quan

TP.HCM sẽ xử lý về mặt Đảng với những cán bộ sai phạm trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại buổi họp mặt báo chí đầu năm 2020...

20 liên quan

Sau thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói sẽ họp kiểm điểm ông Lê Thanh Hải và loạt quan chức nhiệm kỳ trước

Sáng 9/1, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời báo chí liên quan đến kết luận của Ủy ban...

21 liên quan

TP.HCM sẽ tổ chức kiểm điểm các cựu lãnh đạo vi phạm

'Sắp tới TP.HCM sẽ tổ chức kiểm điểm các cá nhân và tổ chức vi phạm có liên quan tại TP' - Bí thư Thành ủy...

21 liên quan

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nói về thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 9-1, tại cuộc họp mặt báo chí đầu năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện...

7 liên quan

Xem xét kỷ luật một số cựu lãnh đạo TP HCM

Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016 và...

118 liên quan

Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên

130 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những...

21 liên quan

Xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư), ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Lê...

25 liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói quy trình xử lý các nguyên lãnh đạo thành phố vi phạm

Qua việc này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói đã nhận thức ra 3 điều, đó là: Làm đúng quy chế cấp ủy, làm đúng...

21 liên quan

Các cựu lãnh đạo sai phạm vụ Thủ Thiêm

Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, để xảy ra...

20 liên quan

Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 42, theo đó đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật...

118 liên quan

Chân dung dàn cựu lãnh đạo TP HCM vừa bị đề nghị kỷ luật

Chân dung dàn cựu lãnh đạo TP HCM vừa bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban cán...

11 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vi phạm của một số cá nhân và tập thể

Từ ngày 3 đến 8/1/2020, tại Hà Nội, kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số...

179 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vì sai phạm tại Thủ Thiêm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, với sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), phải xem xét...

179 liên quan

Xem xét kỷ luật Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải

Liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm, Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đã vi phạm nguyên...

11 liên quan

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 3 đến 8-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung...

20 liên quan

Ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy TPHCM

Tại kỳ họp thứ 42 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xác định những vi phạm nghiêm trọng của Ban Thường vụ...

21 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Tại kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo TP.HCM liên quan...

179 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy T.P Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải

Đó là nội dung trong kết luận tại kỳ họp 42 Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 03 đến 08/01/2020...

21 liên quan

Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng, ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính

Ngày 8/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với...

179 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chịu trách nhiệm chính về...

11 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Nguyên Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bị Ủy ban Kiểm tra...

11 liên quan

Vi phạm của cựu Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tới mức phải xem xét kỷ luật

Thông cáo báo chí của kỳ họp thứ 42 Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa khẳng định như vậy.

11 liên quan

Dự án Thủ Thiêm: Vi phạm của ông Lê Thanh Hải 'đến mức phải xem xét kỷ luật'

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu...

11 liên quan

Vi phạm của ông Lê Thanh Hải gây bức xúc trong xã hội

Tại phiên họp thứ 42 diễn ra từ 3 - 8/1/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Thanh Hải, nguyên...

179 liên quan

Nguyên Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật

Liên quan đến những vi phạm trong đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) kết...

21 liên quan

UBKTTƯ kết luận: Nhiều sai phạm tại TPHCM trong nhiệm kỳ 2010-2015

Vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, của Ban cán sự Đảng UBND TP HCM nhiệm kỳ...

21 liên quan

Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khai trừ Đảng 5 nguyên lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam

Từ ngày 03 đến 08/01/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí...

20 liên quan

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và nguyên Bí thư Lê Thanh Hải

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật liên quan đến dự án Thủ...

11 liên quan

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015

Từ ngày 03 đến 08/01/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42.

20 liên quan

Đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng sớm giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến phản ảnh của ông Ứng Văn Thắng, ở ngõ 559 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy,...

2 liên quan