Ưu tiên tuyển sinh sau ĐH bằng cộng 10 điểm tiếng Anh đầu vào

Ưu tiên tuyển sinh sau ĐH bằng cộng 10 điểm tiếng Anh đầu vào

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ áp dụng chính sách ưu tiên tuyển sinh sau ĐH riêng cho khu vực Tây nguyên, Tây Nam bộ...

1 liên quan

Đào tạo tiến sĩ ứng dụng: Đòi hỏi tất yếu của thị trường

Đào tạo tiến sĩ ứng dụng: Đòi hỏi tất yếu của thị trường

Đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM sẽ áp dụng thí điểm đào tạo tiến sĩ (TS) theo định hướng ứng dụng để đáp ứng nhu...

80 liên quan

Có nên đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp?

Có nên đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp?

Trong khi Việt Nam hiện chỉ có tiến sĩ định hướng nghiên cứu thì việc ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến triển khai...

7 liên quan

Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

ĐH Quốc gia TPHCM đang nghiên cứu Đề án Thí điểm tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp...

7 liên quan

Lần đầu tiên thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

Lần đầu tiên thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

Hiện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu đề án này, sẽ thí điểm trước tiên ở hai ngành...

7 liên quan