Kỷ niệm ngày thống nhất, đọc tác phẩm Hồ Chí Minh

Kỷ niệm ngày thống nhất, đọc tác phẩm Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), hai bộ sách...

1 liên quan

Hoạt động xuất bản góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng

Hoạt động xuất bản góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng

Ngay từ khi tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách trở thành tài liệu tuyên truyền, giác ngộ, giáo...

1 liên quan

Tuổi trẻ TPHCM sắt son niềm tin với Đảng

Các tham luận tại tọa đàm đã khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ TPHCM với Đảng. Đồng thời các thế hệ...

3 liên quan

'Học tập Bác giúp chúng ta hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay'

Ngày 19/5, tại Đường sách TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu 'Hành trình 20 năm bộ sách...

20 năm, xuất bản hơn 400 nghìn bản sách di sản Hồ Chí Minh

Từ 1999 tới nay, 51 tựa sách phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh tới đông đảo bạn đọc được xuất bản.

1 liên quan

Giao lưu 'Hành trình 20 năm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh'

Sáng 19-5, tại Đường sách Thành phố, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và...

Khai mạc Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

Sáng 14/10, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tổ chức khai mạc...

5 liên quan