Dự án TISCO II tai tiếng sẽ được hồi sinh?

Dự án TISCO II tai tiếng sẽ được hồi sinh?

Hàng ngàn người lao động tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên mong muốn các tồn tại của dự án TISCO II...

28 liên quan

Tái sinh dự án TISCO II tai tiếng

Tái sinh dự án TISCO II tai tiếng

Hàng ngàn người lao động tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên mong muốn các tồn tại của dự án TISCO II...

Quy chế dân chủ cơ sở ở VNSTEEL: 5 năm đã đi vào cuộc sống?

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã triển khai tích cực các kế hoạch,...

4 liên quan

Đánh giá đúng vai trò của bữa ăn ca

Bữa ăn ca có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người lao động (NLĐ), đặc biệt là công nhân trực tiếp...

Công đoàn Công Thương cam kết đồng hành cùng người lao động Gang thép Thái Nguyên

Công đoàn Công Thương cam kết đồng hành cùng người lao động Gang thép Thái Nguyên

Trước những thách thức đang đặt ra với Gang thép Thái Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần...

909 liên quan

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: 'Thức' cùng cơ sở

Ngày 18/10 vừa qua, tại Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCTP đã tổ chức sơ kết công tác 9...

Rạng ngời gương sáng lao động VNSTEEL

Hôm nay ngày 17/10/2018, tại Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã long trọng...