Sản xuất gạch không nung từ tro, xỉ nhiệt điện mang lại lợi ích kép

Xử lý chất thải tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng mở ra hướng đi...

Tái chế tro xỉ thải và đất đá thải mỏ làm vật liệu xây dựng

Tái chế tro xỉ thải và đất đá thải mỏ làm vật liệu xây dựng

Quảng Ninh là tỉnh có nguồn tài nguyên than đá quý hiếm với trữ lượng dồi dào. Tuy nhiên trong quá trình...

1 liên quan

Tiết kiệm năng lượng: Cộng đồng cùng chung tay

Để đảm bảo nguồn điện ổn định, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những...

2 liên quan

Công ty CP Thanh Tuyền Group: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Luôn chủ động bám sát tình hình, tích cực cùng ban giám đốc bàn thảo các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng...

2 liên quan

Bài 2: Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước,...

180 liên quan

1.500 công trình dùng gạch không nung

Thị phần gạch không nung ở Việt Nam hiện đã chiếm tỷ trọng 28% trên tổng số vật liệu xây dựng (VLXD) cả...

Một giải pháp nhiều lợi ích

Quảng Ninh hiện có 7 nhà máy nhiệt điện, với tổng công suất phát điện là 5.450MW, hằng năm, các nhà máy...

1 liên quan

Đông Triều: Gắn kết nhu cầu việc làm với doanh nghiệp

Với mục tiêu giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Đông Triều triển khai...

1 liên quan

Sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ tro, xỉ nhiệt điện: Cần có chính sách hỗ trợ hợp lý

'Doanh nghiệp sử dụng tro, xỉ nhiệt điện than sẽ đầu tư công nghệ, chất xám, nhưng Nhà nước cũng cần có...

Về nơi sản xuất 'xanh'

Với mục tiêu sản xuất 'xanh', Công ty CP Thanh Tuyền Group (Đông Triều) đã cho ra đời những sản phẩm gạch...