Chất thải độc hại hay nguyên liệu sản xuất?

Chất thải độc hại hay nguyên liệu sản xuất?

Với lượng tro, xỉ rất lớn phát sinh hằng năm từ các nhà máy nhiệt điện than (NĐT), nếu được xử lý tốt để sử...

3 liên quan

EVN sẵn sàng hợp tác cùng nghiên cứu tìm giải pháp sử dụng tro, xỉ

Sáng nay, tại Hội nghị Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức tại...

Gỡ khó cho doanh nghiệp sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện

Gỡ khó cho doanh nghiệp sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện

Nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch không nung, vật liệu từ tro, xỉ cho hay vẫn đang gặp khó trong việc sử dụng...

1 liên quan

Giải quyết thách thức chất thải nhiệt điện

Giải quyết thách thức chất thải nhiệt điện

Tại Việt Nam, hiện nay phần lớn các nhà máy đều chưa có biện pháp tái sử dụng, xử lý tro, xỉ một cách triệt...

2 liên quan

Nan giải bài toán xử lý tro xỉ

Nan giải bài toán xử lý tro xỉ

Lượng tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện than nếu được xử lý làm vật liệu xây dựng sẽ vừa không gây...

2 liên quan

Xử lý tồn dư tro xỉ nhà máy nhiệt điện: Cần cơ chế cụ thể

Xử lý tồn dư tro xỉ nhà máy nhiệt điện: Cần cơ chế cụ thể

Hiện vẫn thiếu cơ sở pháp lý và chính sách cụ thể hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ xử lý nguồn tro xỉ tồn...

Thách thức xử lý tro, xỉ nhiệt điện than

Thách thức xử lý tro, xỉ nhiệt điện than

Tại Hội thảo 'Quản lý, vận chuyển, xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện một cách bền vững và...

Tìm đầu ra cho tro - xỉ nhiệt điện

Tìm đầu ra cho tro - xỉ nhiệt điện

Ngày 20/4, tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều (Quảng Ninh), Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...