Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư

  Ngày 24-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định...

  9 liên quan

  Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

  Ngày 24-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) tổ chức công bố và trao quyết định của...

  9 liên quan

  Ban Bí thư chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

  Ngày 24/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương...

  9 liên quan

  Quyết định của Ban Bí thư về nhân sự

  Ban Bí thư chỉ định ông Phan Công Nam và ông Vũ Trí Thắng tham gia làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối...

  9 liên quan

  Quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

  Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phan Công Nam và ông Vũ Trí Thắng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành...

  Ban Bí thư chỉ định nhân sự Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

  Hôm nay (24/3), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban...

  9 liên quan

  Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư

  Ngày 24-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định...

  9 liên quan

  Trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

  Ngày 24/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương...

  9 liên quan