Bộ KH-ĐT từ chối BOT nhiệt điện Vũng Áng II: Sáng suốt

Bộ KH-ĐT từ chối BOT nhiệt điện Vũng Áng II: Sáng suốt

BOT nhiệt điện than rất nguy hiểm, nếu không kiểm soát chặt, Việt Nam chỉ nhận được khối sắt gỉ, không còn...

5 liên quan

Tiểu điểm kinh tế tuần: Bước vào tháng 7, chứng khoán đã bị 'thổi bay' 7,5 tỷ USD

Tiểu điểm kinh tế tuần: Bước vào tháng 7, chứng khoán đã bị 'thổi bay' 7,5 tỷ USD

Bước vào tháng 7, chứng khoán đã bị 'thổi bay' 7,5 tỷ USD; Mỹ áp thuế 34 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc; Bộ...

5 liên quan

Bộ KH-ĐT từ chối BOT nhiệt điện Vũng Áng II: Dũng cảm

Bộ KH-ĐT từ chối BOT nhiệt điện Vũng Áng II: Dũng cảm

Quyết định của Bộ KH-ĐT về dự án BOT nhiệt điện Vũng Áng II là rất dũng cảm, đúng đắn và cần được ủng hộ...

5 liên quan

Vì sao dự án BOT Nhiệt điện Vũng Áng II không được cấp giấy chứng nhận đầu tư?

Vì sao dự án BOT Nhiệt điện Vũng Áng II không được cấp giấy chứng nhận đầu tư?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy nhiệt điện...

2 liên quan

Bộ KH-ĐT 'từ chối' BOT nhiệt điện Vũng Áng II

Bộ KH-ĐT 'từ chối' BOT nhiệt điện Vũng Áng II

Bộ KH-ĐT không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II.

5 liên quan