Indonesia và Trung Quốc hợp tác phát triển lò phản ứng nhiệt hạch

Indonesia và Trung Quốc hợp tác phát triển lò phản ứng nhiệt hạch

Indonesia và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận xây dựng một phòng thí nghiệm đa chức năng phục vụ mục đích phát...

Trung Quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các bộ

Trung Quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các bộ

Tân Hoa xã cho hay, sáng 19/3, tại Thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức...

Quốc hội Trung Quốc thông qua các chức danh Quốc Vụ viện

Quốc hội Trung Quốc thông qua các chức danh Quốc Vụ viện

Sáng 19-3, tại phiên họp toàn thể của kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, các đại biểu đã nhất...

Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13
Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13 - Ảnh 1 Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13 - Ảnh 2 Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13 - Ảnh 3

Danh sách Bộ máy Chính phủ Trung Quốc khóa 13

Sáng 19/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 7 bầu ra các chức...

Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo bộ, ngành

Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm một loạt lãnh đạo bộ, ngành

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy tại Đại Lễ đường nhân...

Trung Quốc bầu chọn các chức danh trong Chính phủ

Trung Quốc bầu chọn các chức danh trong Chính phủ

Sáng 19/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 7 bầu ra các chức...