Tài năng quân sự thực sự của Gia Cát Lượng tới đâu?

Tài năng quân sự thực sự của Gia Cát Lượng tới đâu?

Gia Cát Lượng (181 – 234), tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, được biết tới với vai trò mưu sĩ của Lưu Bị...

4 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 3 người khiến chiến dịch phạt Bắc lần thứ nhất của Gia Cát Lượng thất bại

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 3 người khiến chiến dịch phạt Bắc lần thứ nhất của Gia Cát Lượng thất bại

Ngoài sai lầm đánh mất Nhai Đình của Mã Tắc, chiến dịch phạt Bắc lần thứ nhất của Gia Cát Lượng thất bại...

1 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng và những nhân vật chết vì chữ 'quá'
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng và những nhân vật chết vì chữ 'quá' - Ảnh 1
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng và những nhân vật chết vì chữ 'quá' - Ảnh 2
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng và những nhân vật chết vì chữ 'quá' - Ảnh 3

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Gia Cát Lượng và những nhân vật chết vì chữ 'quá'

Họ đều là những nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, nhưng sau cùng đều vì chữ 'quá' mà phải rời khỏi cõi trần...

1 liên quan

Đấu khẩu với Vương Lãng, Gia Cát Lượng nói về vấn đề gì mà khiến đối phương lăn ra chết?

Đấu khẩu với Vương Lãng, Gia Cát Lượng nói về vấn đề gì mà khiến đối phương lăn ra chết?

Cuộc khẩu chiến giữa Gia Cát Lượng và Vương Lãng xoay quanh vấn đề gì mà có thể khiến Vương Lãng ngã khỏi...

1 liên quan

Vụ án chấn động Trung Quốc: 'Tiểu tam' dựng kịch lừa người yêu cũ sát hại 'chính thất', phân xác phi tang tàn nhẫn (kỳ 18)

Vụ án chấn động Trung Quốc: 'Tiểu tam' dựng kịch lừa người yêu cũ sát hại 'chính thất', phân xác phi tang tàn nhẫn (kỳ 18)

Đến ngay cả lúc bị xử tử, Lưu Đông Mai vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khiến cho nhiều người ở phiên tòa...

16 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng có thật sự mắng chết Tư đồ Vương Lãng trước ba quân?

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng có thật sự mắng chết Tư đồ Vương Lãng trước ba quân?

Vương Lãng (?-228) tự là Cảnh Hưng là tướng cuối thời Đông Hán, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam...

2 liên quan

Tam Quốc: Gia Cát Lượng 'nhất xuất Kỳ Sơn' thất bại bởi ba vị tướng ít danh tiếng của nhà Tào Ngụy
Tam Quốc: Gia Cát Lượng 'nhất xuất Kỳ Sơn' thất bại bởi ba vị tướng ít danh tiếng của nhà Tào Ngụy - Ảnh 1
Tam Quốc: Gia Cát Lượng 'nhất xuất Kỳ Sơn' thất bại bởi ba vị tướng ít danh tiếng của nhà Tào Ngụy - Ảnh 2
Tam Quốc: Gia Cát Lượng 'nhất xuất Kỳ Sơn' thất bại bởi ba vị tướng ít danh tiếng của nhà Tào Ngụy - Ảnh 3

Tam Quốc: Gia Cát Lượng 'nhất xuất Kỳ Sơn' thất bại bởi ba vị tướng ít danh tiếng của nhà Tào Ngụy

Trong lần 'nhất xuất Kỳ Sơn', dù đã chia cắt được quân chủ lực của Tào Ngụy, nhưng Gia Cát Lượng vẫn không...

Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc

Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ trong Tam Quốc

Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu...

2 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 8 cảm xúc đã hại chết 8 đại nhân vật, Gia Cát Lượng tiếc nuối nhất

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 8 cảm xúc đã hại chết 8 đại nhân vật, Gia Cát Lượng tiếc nuối nhất

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có 8 nhân vật nổi danh khắp thiên hạ phải chết vì 8 trạng thái cảm xúc cơ bản.

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử được kể bằng phương pháp bảy thực ba hư. Chính vì vậy, có...

11 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử được kể bằng phương pháp bảy thực ba hư. Chính vì vậy, có...

22 liên quan