Hai kỷ vật quý Bác Hồ trao tặng Vua Mèo

Hai kỷ vật quý Bác Hồ trao tặng Vua Mèo

Đầu tháng 8/2019, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ tiếp nhận hiện vật rất đặc biệt. Đó là chiếc...

1 liên quan

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Mới đầu tháng 8, một tin vui đến với những người yêu thích lịch sử và văn hóa nước nhà: Gia đình ông Vương...

1 liên quan

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Cách đây hơn 70 năm, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Vương Chí Sình. Cuộc...

1 liên quan

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Mới đây, Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hai hiện vật từ gia đình ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội 'vua Mèo'...

1 liên quan

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương (Vua Mèo) cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội đích tôn của cụ Vương Chí Sình - còn được gọi là Vua Mèo - vừa hiến tặng 2...

8 liên quan

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội đích tôn của cụ Vương Chí Sình vừa hiến tặng 2 kỷ vật quý báu được coi như...

8 liên quan

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Trong khi ông Vương Duy Bảo (cháu nội 'Vua Mèo' ở Hà Giang) và tỉnh Hà Giang chưa ngã ngũ chuyện xây dựng...

8 liên quan

Cháu nội cụ Vương Chí Sình hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội cụ Vương Chí Sình hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa nhận hai hiện vật quý là thanh gươm và áo trấn thủ từ cháu nội cụ Vương Chí Sình...

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

2 hiện vật quý là thanh gươm và chiếc áo trấn thủ vừa được cháu nội vua Mèo là ông Vương Quỳnh Xuân hiến tặng...

8 liên quan