Hành trình những kỷ vật vô giá của Bác Hồ (Kỳ 1)

Hành trình những kỷ vật vô giá của Bác Hồ (Kỳ 1)

Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua, mãi mãi là những bài học vô giá cho nhân loại và nhân dân Việt...

3 liên quan

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Mới đầu tháng 8, một tin vui đến với những người yêu thích lịch sử và văn hóa nước nhà: Gia đình ông Vương...

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Cách đây hơn 70 năm, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Vương Chí Sình....

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Mới đây, Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hai hiện vật từ gia đình ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội 'vua...

1 liên quan

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương (Vua Mèo) cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội đích tôn của cụ Vương Chí Sình - còn được gọi là Vua Mèo - vừa hiến tặng 2...

4 liên quan

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội đích tôn của cụ Vương Chí Sình vừa hiến tặng 2 kỷ vật quý báu được coi như...

4 liên quan

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Trong khi ông Vương Duy Bảo (cháu nội 'Vua Mèo' ở Hà Giang) và tỉnh Hà Giang chưa ngã ngũ chuyện xây dựng...

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

2 hiện vật quý là thanh gươm và chiếc áo trấn thủ vừa được cháu nội vua Mèo là ông Vương Quỳnh Xuân hiến...

Cháu nội vua Mèo hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ông Vương Quỳnh Xuân, cháu nội đích tôn của Vua Mèo Vương Chí Sình trao tặng hai hiện vật quý cho Bảo tàng...