Hành lang pháp lý - điều kiện cần để phát triển blockchain

Hành lang pháp lý - điều kiện cần để phát triển blockchain

Để không bỏ lỡ cơ hội, Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain,...

4 liên quan

Khoán 10 cho blockchain

Khoán 10 cho blockchain

Chính phủ Việt Nam đang cập nhật và có thái độ tích cực với công nghệ mới, nhưng vẫn chưa đủ với blockchain.

Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm Blockchain của thế giới
Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm Blockchain của thế giới - Ảnh 1 Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm Blockchain của thế giới - Ảnh 2 Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm Blockchain của thế giới - Ảnh 3

Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm Blockchain của thế giới

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh, cuộc cách mạng lần thứ tư, với nhiều công nghệ cốt lõi...

4 liên quan

Top 3 nền tảng trao đổi tiền điện tử thâm nhập thị trường Blockchain Việt Nam

Top 3 nền tảng trao đổi tiền điện tử thâm nhập thị trường Blockchain Việt Nam

Thông qua hai sự kiện vừa được tổ chức tại Hà Nội, Top 3 nền tảng trao đổi tiền điện tử - Huobi Pro chính...

1 liên quan

Sàn giao dịch quốc tế đánh giá cao khởi nghiệp blockchain tại Việt Nam

Sàn giao dịch quốc tế đánh giá cao khởi nghiệp blockchain tại Việt Nam

Huobi Pro - Top 3 nền tảng giao dịch tiền thuật toán toàn cầu (theo dữ liệu CoinMarketCap), mong muốn hỗ trợ,...

Gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp với ứng dụng blockchain

Gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp với ứng dụng blockchain

Khi xu hướng áp dụng blockchain vào các lĩnh vực kinh doanh như thanh toán, tài chính ngân hàng, giao thông...