Truyền thông chính sách phải lấy công chúng làm trung tâm

Truyền thông chính sách phải lấy công chúng làm trung tâm

Đây là chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc tế 'Truyền thông chính sách và năng lực...

Chuẩn bị gì trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? - Để người lao động hội nhập với công nghiệp 4.0

Chuẩn bị gì trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? - Để người lao động hội nhập với công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới, mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt...

135 liên quan

Chuẩn bị gì trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? - Để người lao động hội nhập với công nghiệp 4.0

Chuẩn bị gì trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? - Để người lao động hội nhập với công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới, mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt...

Phó Thủ tướng thúc tiến độ triển khai tuyến đường sắt Hà Nội – sân bay Nội Bài

Phó Thủ tướng thúc tiến độ triển khai tuyến đường sắt Hà Nội – sân bay Nội Bài

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng, trong...

Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

TCCS - Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII...