Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) có nhiều thông tin cần bảo mật theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật...

2 liên quan

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Nhằm xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực,...

13 liên quan

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước - Ảnh 1
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước - Ảnh 2
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước - Ảnh 3

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người...

3 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa tổ chức công bố và...

1 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa tổ chức công bố và...

9 liên quan

Chồng chéo về luật gây khó cho doanh nghiệp bất động sản?

Chồng chéo về luật gây khó cho doanh nghiệp bất động sản?

Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản (BĐS) đã có sự 'chững' lại trông thấy, các giao dịch giảm,...

25 liên quan

Tăng cường năng lực thực thi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS

Tăng cường năng lực thực thi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS

Mặc dù thời gian qua nhiều bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để giải quyết một số khó khăn của...

25 liên quan

Không còn phương án nào khác mới được phép nhận chìm xuống biển

Không còn phương án nào khác mới được phép nhận chìm xuống biển

Theo Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi...