Chưa có hình thức kỷ luật 2 Cục phó quản lý thị trường liên quan vụ Con Cưng

Chưa có hình thức kỷ luật 2 Cục phó quản lý thị trường liên quan vụ Con Cưng

Về việc xử lý kỷ luật 2 cục phó quản lý thị trường bị xác định có sai phạm trong việc thanh tra việc chấp...

Vụ Con Cưng: Đề nghị kỷ luật 2 cục phó Quản lý thị trường

Vụ Con Cưng: Đề nghị kỷ luật 2 cục phó Quản lý thị trường

Hiện tại, Bộ Công Thương đang tiến hành các bước xử lý cá nhân liên quan đến vụ việc kiểm tra Công ty CP...

155 liên quan

Hai Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có dấu hiệu vi phạm quy định phát ngôn vụ Con Cưng

Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã có Kết luận số 8056/KL-BCT về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy...

3 liên quan

Vụ Con Cưng: Xử sao cho 'tâm phục khẩu phục'

Nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc hình thức xử lý để không làm nhụt chí cán bộ thừa hành. Ngược lại, nếu...

Kết luận chính thức về vụ Con Cưng

Bộ Công thương có Kết luận về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp...

Vụ Con Cưng: Xem xét kỷ luật 2 Cục phó Quản lý thị trường

Hai Cục phó Quản lý thị trường bị xem xét kỷ luật về đảng gồm ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng.

Vụ Con Cưng: Xem xét xử lý về Đảng với ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng

Bộ Công Thương đang xem xét thủ tục xử lý các dấu hiệu vi phạm trong vụ con cưng đối với ôngNguyễn Trọng...

Vụ Con Cưng: Xem xét xử lý về Đảng với ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng

Bộ Công Thương đang xem xét thủ tục xử lý các dấu hiệu vi phạm trong vụ con cưng đối với ôngNguyễn Trọng...

Vụ Con Cưng: 2 phó cục trưởng quản lý thị trường vi phạm gì?

Trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, các ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Quản lý thị...

Vụ Con Cưng: Cục trưởng và 2 phó cục trưởng bị xem xét xử lý

Bộ Công Thương thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp...