Nhiều khu vực của Tây Nguyên 'thay da đổi thịt' nhờ các sáng kiến giảm nghèo bền vững

Nhiều khu vực của Tây Nguyên 'thay da đổi thịt' nhờ các sáng kiến giảm nghèo bền vững

Dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã mang đến cách trồng trọt, canh tác và cải thiện chóng mặt chất lượng hạ tầng...

7 liên quan

Nhiều khu vực của Tây Nguyên 'thay da đổi thịt' nhờ các sáng kiến giảm nghèo bền vững

Nhiều khu vực của Tây Nguyên 'thay da đổi thịt' nhờ các sáng kiến giảm nghèo bền vững

Dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã mang đến cách trồng trọt, canh tác và cải thiện chóng mặt chất lượng hạ tầng...

Nhiều mô hình dự án xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên

Nhiều mô hình dự án xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên

Không chỉ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống nước tự chảy... Dự...

5 liên quan

59 nghìn hộ nghèo và cận nghèo khu vực Tây Nguyên được hỗ trợ cải thiện sinh kế

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị kết thúc...

101 liên quan

Thu xếp 1 tỷ USD đầu tư cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Hiện Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư ở mức thứ 3 trong cả nước, tương đương 18% tổng nguồn lực đầu...

7 liên quan

Đồng bằng sông Hồng: Tối ưu hóa lợi thế bắt đầu từ quy hoạch

Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) với tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có nhiều lợi thế nổi...

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978

7/22 bộ ngành có Thứ trưởng thuộc thế hệ 7X, trong đó có 2 ủy viên Trung ương dự khuyết. Thứ trưởng KH-CN...

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thêm Thứ trưởng

Ông Nguyễn Đức Trung sẽ trở thành Thứ trưởng thứ năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh 4 đồng nhiệm là các...

Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Loay hoay tìm cơ chế

Là vùng kinh tế trọng điểm đầu tiên thực hiện thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng, tuy nhiên...

2 liên quan