Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung...

13 liên quan

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình làm Vụ trưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình (Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao) vừa được bổ nhiệm làm...

13 liên quan

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức vụ mới

Theo quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối...

13 liên quan

Cựu Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Vụ...

13 liên quan

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Cựu phát ngôn viên Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ tiếp nhận, trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại...

13 liên quan

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ

Đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo TƯ

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ tiếp nhận, trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng...

13 liên quan

Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình làm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc tiếp nhận, bổ...

13 liên quan