Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt thời 4.0: Cái khó 'bó' cái khôn

Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt thời 4.0: Cái khó 'bó' cái khôn

Những cách làm truyền thống trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam đang trở nên lỗi thời. Giữa...

3 liên quan

Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa

Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa

Du lịch văn hóa được xác định là loại hình du lịch quan trọng, có sức hấp dẫn, góp phần cho sự phát triển...

3 liên quan

Gỡ 'nút thắt' cho chính sách thị thực ở Việt Nam cách nào?

Gỡ 'nút thắt' cho chính sách thị thực ở Việt Nam cách nào?

Dù năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam đang được đánh giá vượt trội hơn các nước trong khu vực, đặc biệt...

4 liên quan

#VietnamNOW: Chiến dịch thu hút dòng du khách cao cấp tới Việt Nam

#VietnamNOW: Chiến dịch thu hút dòng du khách cao cấp tới Việt Nam

Thời Việt Nam là điểm đến của du lịch giá rẻ đang dần qua, ngành du lịch Việt đang phát triển mạnh các chiến...

3 liên quan

Quảng bá du lịch Việt Nam: 'Cuộc chơi' cần những đột phá mới

Quảng bá du lịch Việt Nam: 'Cuộc chơi' cần những đột phá mới

'Quan trọng nhất là ngồi với nhau, bàn cơ chế, cách làm thế nào tốt và mỗi thực thể tham gia 'cuộc chơi' sẽ...