Bê-tông 'gặm nhấm' vùng lõi vịnh Hạ Long

Bê-tông 'gặm nhấm' vùng lõi vịnh Hạ Long

Vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang bị bê-tông hóa bởi nhiều công trình không phép

Kiên quyết xử lý các công trình trái phép trên vịnh Hạ Long

Kiên quyết xử lý các công trình trái phép trên vịnh Hạ Long

Trước tình trạng vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nguy cơ bị các doanh nghiệp...

2 liên quan

Quảng Ninh xử lý những công trình sai phạm trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh xử lý những công trình sai phạm trên Vịnh Hạ Long

Ban quản lý Vịnh Hạ Long vừa có văn bản báo cáo Thường trực tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh về một số công...

19 liên quan

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án trên vịnh Hạ Long

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án trên vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp bến cập...

19 liên quan

Di sản thế giới bị xâm hại nghiêm trọng: Chính quyền ở đâu?

Di sản thế giới bị xâm hại nghiêm trọng: Chính quyền ở đâu?

Mặc dù hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Hạ Long đã diễn ra nhiều năm, các hòn đảo bị chiếm...

3 liên quan

Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt
Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt - Ảnh 1
Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt - Ảnh 2
Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt - Ảnh 3

Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt

Vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp thi nhau bê...

Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt

Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt

Vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp thi nhau bê...