Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên...

3 liên quan

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020): V. I. Lênin - Một nhân cách vĩ đại

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020): V. I. Lênin - Một nhân cách vĩ đại

Vladimir Ilits Ulianov - V.I. Lênin sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình trung lưu ở Simbirsk (nay là...

1 liên quan

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Matxcova

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Matxcova

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019 đã đặt lẵng hoa tại...

8 liên quan

Khơi dậy văn hóa đọc từ siêu phẩm Harry Potter và 4 điều tâm đắc của Bill Gate

Có hai nhân vật quan trọng của thế giới hiện đại xuất hiện góp phần 'cổ xúy' mạnh mẽ cho việc đọc đó là...

113 liên quan

Cách mạng Tháng Mười - Những giá trị không thể phủ nhận

Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan trọng quyết định những vấn đề lớn của thế giới. Liên Xô đã...