Tư tưởng Lênin về tiêu chuẩn cán bộ của Đảng - Phương pháp luận nền tảng để lựa chọn nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

Tư tưởng Lênin về tiêu chuẩn cán bộ của Đảng - Phương pháp luận nền tảng để lựa chọn nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

Đảng ta là đảng cầm quyền, hầu hết các chức danh lãnh đạo chủ chốt quan trọng của các tổ chức trong hệ...

2 liên quan

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin là nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác...

1 liên quan

Trao kỷ lục cho 'Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam'

Ngày 1-2-2020, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội tổ...

1 liên quan

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng...

121 liên quan

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng...

3 liên quan

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918 (Phần 3)

Theo lời Lockhart thì chính điệp viên Sidney Reilly mới là người đứng đằng sau âm mưu đảo chính. Không chỉ...

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918 (Phần 2)

Ai là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát vị lãnh tụ của nước Nga Xô-viết, đó là câu hỏi mà nhiều người băn khoăn...

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918

Cuối tháng 8, năm 1918, lãnh tụ của chính quyền Xô Viết V.I Lênin suýt qua đời trong một vụ mưu sát được...

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019): Những đóng góp vĩ đại của Lênin về xây dựng Đảng còn nguyên giá trị thời đại

Ngày 22-4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019)...

210 liên quan