ICAEW đưa bộ phim đào tạo nổi tiếng thế giới vào giảng dạy tại Việt Nam

ICAEW đưa bộ phim đào tạo nổi tiếng thế giới vào giảng dạy tại Việt Nam

False Assurance là bộ phim đào tạo về Quản trị - Tài chính - Kế toán - Kiểm toán do Viện Kế toán Công chứng...

1 liên quan

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

15 năm thành lập và hoạt động (2005-2020), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có những đóng...

1 liên quan

Thống nhất nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020

Thống nhất nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2020

Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt...

2 liên quan

ACCA: Doanh nghiệp vẫn đứng trước nhiều thách thức về dòng tiền, doanh thu, cơ hội đầu tư

ACCA: Doanh nghiệp vẫn đứng trước nhiều thách thức về dòng tiền, doanh thu, cơ hội đầu tư

Kết quả khảo sát về dịch Covid-19 'Ảnh hưởng và phản ứng bên trong DN' do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh...

1 liên quan

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên
Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên - Ảnh 1
Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên - Ảnh 2
Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên - Ảnh 3

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng báo cáo tài chính, là nền tảng cho sự công khai minh...

98 liên quan

Kiến nghị lùi thời hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán thêm 30 ngày do dịch cúm Corona

Kiến nghị lùi thời hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán thêm 30 ngày do dịch cúm Corona

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính xin kiến nghị lùi thời hạn...

46 liên quan

Mẫu kiểm toán báo cáo tài chính: Nỗ lực hoàn thiện để tiến gần hơn với thông lệ quốc tế

Mẫu kiểm toán báo cáo tài chính: Nỗ lực hoàn thiện để tiến gần hơn với thông lệ quốc tế

Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày...

10 liên quan

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 19/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành...

110 liên quan

Ứng dụng kế toán quản trị chiến lược trong các quyết định về giá bán sản phẩm

Ứng dụng kế toán quản trị chiến lược trong các quyết định về giá bán sản phẩm

Vai trò, trách nhiệm của kế toán quản trị đang được mở rộng, bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra...

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng...

Đạo đức hành nghề kiểm toán*

* Tham luận tại Diễn đàn khoa học 'Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện...

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của hội nhập

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của hội nhập

Hằng năm, Việt Nam có tới hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm...

2 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến kế toán quản trị doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến kế toán quản trị doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán quản...

165 liên quan

Đừng để tình trạng đi xin, chạy Huân chương

Đừng để tình trạng đi xin, chạy Huân chương

Khi khen thưởng trở nên nhàm chán và hình thức, cần thay đổi lại căn bản về nội dung Luật Thi đua- Khen...

1 liên quan

Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ hợp tác với VACPA

Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ hợp tác với VACPA

Ngày 14/12/2016, tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác...

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch

Trong 8 năm hình thành và phát triển, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) luôn chú trọng nâng cao...