PVOIL Easy - Nhiều tiện ích vượt trội

PVOIL Easy - Nhiều tiện ích vượt trội

PVOIL Easy - ứng dụng thanh toán mua bán xăng dầu không dùng tiền mặt, không dùng thẻ tín dụng - của Tổng...

1 liên quan

PVOIL hoàn thiện phương thức thanh toán điện tử cho khách mua xăng dầu

PVOIL hoàn thiện phương thức thanh toán điện tử cho khách mua xăng dầu

Sau gần 2 năm triển khai, đến nay PVOIL đã hoàn thiện phương thức thanh toán điện tử cho khách hàng mua...

1 liên quan

PVOIL 'thông tuyến' giao dịch điện tử với 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code

PVOIL 'thông tuyến' giao dịch điện tử với 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code

Kể từ 00g00 ngày 20/6/2019, khách hàng sở hữu tài khoản VCB Pay, VCB Mobile Banking và 15 ngân hàng liên...

1 liên quan

PVOIL gặp mặt cổ đông và nhà đầu tư

PVOIL gặp mặt cổ đông và nhà đầu tư

Ngày 18/7/2019, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức buổi gặp mặt các cổ đông và nhà đầu tư để...

3 liên quan

PVOIL nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019

PVOIL nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 10/7/2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh...

3 liên quan

PVOIL 'thông tuyến' thanh toán điện tử cho khách hàng mua xăng dầu với 16 ngân hàng

PVOIL 'thông tuyến' thanh toán điện tử cho khách hàng mua xăng dầu với 16 ngân hàng

Từ ngày 20/6/2019, khách hàng sở hữu tài khoản VCB Pay, VCB Mobile Banking và 15 ngân hàng liên kết của...

1 liên quan