Nguy hiểm đấy nhưng không dễ từ bỏ 'một sớm một chiều'

Nguy hiểm đấy nhưng không dễ từ bỏ 'một sớm một chiều'

'Chúng ta phải chuyển đổi từ từ, không thể đột ngột yêu cầu ngay trong 1 ngày từ điện than sang năng lượng...

11 liên quan

Nhiều khuyến nghị để phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

Nhiều khuyến nghị để phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)...

11 liên quan

Chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế 'năng lượng xanh', toàn diện

Ngành năng lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế cũng như phúc lợi của...

11 liên quan

Tạo cơ chế hợp tác hiệu quả để phát triển năng lượng bền vững

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) đã tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 và Diễn...

11 liên quan

Hội nghị cấp cao hoạch định chiến lược năng lượng Việt Nam

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 3 và Diễn...

11 liên quan

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch,...