VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

Ngày 19/10/2019, tại Cộng Hòa Áo, Tập đoàn VNPT đã được vinh danh tại Stevie Awards 2019 với 7 giải thưởng...

1 liên quan

Stevie Awards 2019 vinh danh các sản phẩm CNTT của VNPT

Stevie Awards 2019 vinh danh các sản phẩm CNTT của VNPT

Ngày 19/10/2019 vừa qua, tại Cộng hòa Áo, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã được vinh danh với...

4 liên quan

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông VDXP là một trong 9 giải pháp của VNPT mang đi giới thiệu trước ban giám khảo quốc tế và vượt...

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông VXP hay còn gọi là Trục liên thông văn bản - giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) của Tập...

11 liên quan

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông VXP hay còn gọi là Trục liên thông văn bản - giải pháp CNTT của Tập đoàn VNPT vừa được trao...

11 liên quan

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

Sở hữu đến 7 giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie Awards...

1 liên quan