VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

Ngày 19/10/2019, tại Cộng Hòa Áo, Tập đoàn VNPT đã được vinh danh tại Stevie Awards 2019 với 7 giải thưởng...

184 liên quan

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông VDXP là một trong 9 giải pháp của VNPT mang đi giới thiệu trước ban giám khảo quốc tế và...

184 liên quan

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông VXP hay còn gọi là Trục liên thông văn bản - giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) của Tập...

8 liên quan

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế
VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế - Ảnh 1
VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế - Ảnh 2
VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế - Ảnh 3

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế

Sở hữu 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie Awards...

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

Sở hữu đến 7 giải thưởng quốc tế lớn tốt nhất năm Stevie Awards 2019, VNPT đã khẳng định được vị thế của...

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

Sở hữu đến 7 giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie...

VNPT đã khẳng định được vị thế tại thị trường thế giới

VNPT đã khẳng định được vị thế tại thị trường thế giới

Sở hữu đến 7 giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie...