Quản lý cửa hàng bán lẻ: Bài toán đau đầu của nhà quản lý?

Quản lý cửa hàng bán lẻ: Bài toán đau đầu của nhà quản lý?

Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, mô hình kinh doanh bán lẻ theo chuỗi có nhiều ưu điểm phù hợp với...

6 liên quan

Bước phát triển ấn tượng của dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT - Einvoice

Bước phát triển ấn tượng của dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT - Einvoice

Năm 2013, sản phẩm 'Hóa đơn điện tử VNPT - Einvoice' đã giành được giải Ba - Giải thưởng Nhân tài Đất Việt...

106 liên quan

Ứng dụng công nghệ thời 4.0: Rẻ hơn, tiết kiệm hơn!

Ứng dụng công nghệ thời 4.0: Rẻ hơn, tiết kiệm hơn!

Xu thế tích hợp các giải pháp công nghệ trong đó có hoạt động thanh toán và hỗ trợ thanh toán giúp cho các...

Ứng dụng công nghệ thời 4.0: Rẻ hơn, tiết kiệm hơn

Ứng dụng công nghệ thời 4.0: Rẻ hơn, tiết kiệm hơn

Xu thế tích hợp các giải pháp công nghệ trong đó có hoạt động thanh toán và hỗ trợ thanh toán giúp cho các...

106 liên quan

Xu thế mới: Tích hợp các giải pháp công nghệ

Xu thế mới: Tích hợp các giải pháp công nghệ

Xu thế tích hợp các giải pháp công nghệ, trong đó có hoạt động thanh toán và hỗ trợ thanh toán giúp các giao...

VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các giải pháp kinh doanh thời 4.0

VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các giải pháp kinh doanh thời 4.0

Để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tiến hành nghiên...

VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các giải pháp kinh doanh thời 4.0

VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các giải pháp kinh doanh thời 4.0

Để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng,...

Kinh doanh thời 4.0: Sành điệu và đẳng cấp

Kinh doanh thời 4.0: Sành điệu và đẳng cấp

Quản lý doanh nghiệp hay cửa hàng hoàn toàn tự động, hỗ trợ thanh toán và xuất hóa đơn điện tử... Các tiện...

106 liên quan

Những tiện ích không thể thiếu trong kinh doanh thời 4.0

Những tiện ích không thể thiếu trong kinh doanh thời 4.0

Quản lý doanh nghiệp/cửa hàng hoàn toàn tự động, hỗ trợ thanh toán và xuất hóa đơn điện tử... Các tiện ích...