Ngành giấy cần phát triển cân đối, đúng hướng và bền vững

Ngành giấy cần phát triển cân đối, đúng hướng và bền vững

Ngày 21/3/2019, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung...

3 liên quan

Hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp giấy còn nhiều bất cập

Hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp giấy còn nhiều bất cập

Đó là nhận định, đánh giá chung của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy đưa ra...

3 liên quan

Ngành công nghiệp giấy và bột giấy Việt Nam: Tăng trưởng, tiềm năng nhưng còn nhiều bất cập

Ngành công nghiệp giấy và bột giấy Việt Nam: Tăng trưởng, tiềm năng nhưng còn nhiều bất cập

Ngành công nghiệp giấy và bột giấy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, tiềm năng, có ảnh hưởng...

3 liên quan

'Gỡ khó' cho doanh nghiệp ngành giấy, thông quan hàng hóa có nhiều tiến triển

'Gỡ khó' cho doanh nghiệp ngành giấy, thông quan hàng hóa có nhiều tiến triển

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu, các lô hàng...

6 liên quan

Doanh nghiệp giấy kêu khó, Chính Phủ yêu cầu thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp giấy kêu khó, Chính Phủ yêu cầu thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) có văn bản kiến nghị gửi một loạt các cơ quan Chính phủ kiến nghị...

6 liên quan

Thay đổi phương thức kiểm tra, gỡ khó cho ngành giấy

Thay đổi phương thức kiểm tra, gỡ khó cho ngành giấy

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu, kịp thời tháo...

6 liên quan