Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển 'Mặt trời nhân...

Trung Quốc vừa chế thành công 'mặt trời nhân tạo', nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Trung Quốc vừa chế thành công 'mặt trời nhân tạo', nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Nếu thành công, con người có thể khai thác được nguồn năng lượng sạch và gần như vô tận, trong khi các...

Trung Quốc: Mặt trời nhân tạo nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân...

3 liên quan

Trung Quốc thử nghiệm 'mặt trời nhân tạo'

Trong khi kế hoạch tạo mặt trăng nhân tạo sáng hơn mặt trăng thật có thể là phi hiện thực, Trung Quốc đã tự...

Trung Quốc sắp có mặt trời giả nóng hơn 'hàng xịn'

Trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch dồi dào, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một mặt trời...

Kinh ngạc Mặt trời nhân tạo có thể đạt đến 100 triệu độ C của Trung Quốc

Để tìm ra một nguồn năng lượng sạch lớn, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra một 'Mặt trời' nhân tạo có...

Trung Quốc đột phá công nghệ nhờ 'Mặt trời nhân tạo'

Lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak (EAST) của Trung Quốc là lò phản ứng nhiệt hạch còn có...