Nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh

Nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh

Sau 5 năm triển khai đề án, 23 bệnh viện hạt nhân đã chuyển giao được gần 2.000 kỹ thuật cho các bệnh viện...

11 liên quan

Hơn 85% bệnh viện vệ tinh giảm tỷ lệ chuyển tuyến

Hơn 85% bệnh viện vệ tinh giảm tỷ lệ chuyển tuyến

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Bệnh viện (BV) vệ tinh giai đoạn 2013 - 2018 đã được Bộ Y tế tổ chức...

50 liên quan

Đề án bệnh viện vệ tinh từng bước giảm quá tải cho nhiều bệnh viện

Đề án bệnh viện vệ tinh từng bước giảm quá tải cho nhiều bệnh viện

Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018 theo Quyết...

1 liên quan

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn...

41 liên quan

Bước đột phá cho y tế cơ sở

c thực hiện thí điểm từ năm 2005, đến nay đã có đủ cơ sở để khẳng định việc triển khai bệnh viện vệ tinh là...

11 liên quan

Đưa kỹ thuật cao về cơ sở y tế tuyến dưới: Còn khó khăn phía trước

Đưa kỹ thuật cao về cơ sở y tế tuyến dưới: Còn khó khăn phía trước

Ngày 15-11, Bộ Y tế tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018. Theo đánh...

41 liên quan

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn...

11 liên quan

Phát triển bệnh viện vệ tinh tới xã, phường

Phát triển bệnh viện vệ tinh tới xã, phường

Sau 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, đến nay ngành y tế đã xây dựng và hình thành 23 bệnh viện hạt...

11 liên quan

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Tỷ lệ chuyển tuyến bệnh viện hiện còn dưới 5%, thậm chí tại một số bệnh viện là dưới 1%.

50 liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế 'bày kế' giảm tải tuyến trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế 'bày kế' giảm tải tuyến trung ương

Bệnh viện trung ương chỉ tập trung thực hiện kỹ thuật cao, còn các bệnh thông thường nên khám ở tuyến dưới...

50 liên quan

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2013-2018...

11 liên quan

Được tuyến trên 'cầm tay chỉ việc', tỷ lệ tai biến giảm ở tuyến dưới

Được tuyến trên 'cầm tay chỉ việc', tỷ lệ tai biến giảm ở tuyến dưới

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn...

11 liên quan

Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã ghép được tạng, làm các kỹ thuật cao

Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã ghép được tạng, làm các kỹ thuật cao

Thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, nhờ chuyển giao kỹ thuật, hiện nay một số bệnh viện tuyến tỉnh đã tiến...

11 liên quan

Bệnh viện tỉnh ghép được tạng, bệnh viện huyện cứu sống được trẻ đẻ non 500 gram

Bệnh viện tỉnh ghép được tạng, bệnh viện huyện cứu sống được trẻ đẻ non 500 gram

Đó là thành quả ban đầu đáng phấn khởi mà Đề án Bệnh viện vệ tinh đã mang lại, nhờ có chuyển giao các kỹ thuật...

50 liên quan

Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh

Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh

Sau 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh đã xây dựng và hình thành 23 bệnh viện hạt nhân và 138 bệnh viện...

11 liên quan

Bộ trưởng Y tế: Nguyên nhân quá tải một phần do tư duy bệnh nhân càng đông càng vui của các bệnh viện

Bộ trưởng Y tế: Nguyên nhân quá tải một phần do tư duy bệnh nhân càng đông càng vui của các bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh như vậy khi nói về tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay.

50 liên quan

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện một số bệnh viện tuyến tỉnh đã tiến hành phẫu thuật ghép...

11 liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các bệnh viện tuyến dưới đã có thể ghép tạng thành công

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các bệnh viện tuyến dưới đã có thể ghép tạng thành công

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh...

11 liên quan

23 bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho 138 bệnh viện vệ tinh

23 bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho 138 bệnh viện vệ tinh

Sau 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018, đến nay ngành y tế đã xây dựng và hình thành...

41 liên quan

Giảm 50% tỷ lệ chuyển tuyến chuyên ngành tim mạch

Giảm 50% tỷ lệ chuyển tuyến chuyên ngành tim mạch

Chiều 9-11, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban các bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch.

1 liên quan