Báo động tình trạng người Việt mắc tật khúc xạ

Báo động tình trạng người Việt mắc tật khúc xạ

Tật khúc xạ (TKX) phổ biến hiện nay như cận thị, loạn thị, viễn thị trong cuộc sống hiện đại không chỉ ảnh...

Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ

Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ

Tỷ lệ tật khúc xạ tại Việt Nam chiếm khoảng từ 15% đến 40%, tương ứng khoảng từ 14 đến 36 triệu người mắc...

Khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ

Khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo 'Những trường hợp khó trong việc khám và điều trị tật khúc xạ ở trẻ...

Khoảng 36 triệu người Việt mắc tật khúc xạ

Khoảng 36 triệu người Việt mắc tật khúc xạ

15-40% người Việt Nam, tương ứng khoảng từ 14 đến 36 triệu người đang mắc tật khúc xạ.

Hơn 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Hơn 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Việt Nam có hơn 3 triệu trẻ bị tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị cần phải chỉnh kính. Trong đó,...

3 triệu trẻ em có tật khúc xạ cần được chỉnh kính

3 triệu trẻ em có tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Ngày 10/5/2018, trước nhu cầu điều trị các bệnh lý về tật khúc xạ, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tổ chức Hội thảo...

Có tới 36 triệu người Việt Nam mắc các tật khúc xạ

Có tới 36 triệu người Việt Nam mắc các tật khúc xạ

Phó giáo sư Nguyễn Đức Anh phân tích, ở người trẻ có 3 tật khúc xạ: cận thị, viễn thị, loạn thị; trong đó...