80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được

80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được

Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Tuy nhiên, trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có...

3 liên quan

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa...

7 liên quan

Phẫu thuật tật khúc xạ vĩnh viễn nên bắt đầu từ khi nào?

Theo thống kê của Viện Thị giác Brien Holden tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tật khúc xạ của người dân Việt Nam...

4 liên quan

65% đơn kính được thực hiện tại các hiệu kính bị sai

Kết quả điều tra đánh giá về chất lượng dịch vụ khúc xạ tại Việt Nam do Tổ chức Brien Holden Vision...

4 liên quan

65% người bị tật khúc xạ ở Việt Nam đeo kính không đúng

Theo kết quả điều tra về chất lượng dịch vụ khúc xạ tại Việt Nam được công bố đầu năm 2019, 65% đơn kính...

Việt Nam gần 3 triệu trẻ em cần đeo kính điều chỉnh tật khúc xạ

Hiện đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ để phục vụ nhu cầu về dịch vụ khúc xạ tại...

1 liên quan

Có khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam bị nhược thị

Có 15-20% trẻ từ 3-5 tuổi bị những bệnh về mắt, trong đó, tình trạng nhược thị trầm trọng nhất, ảnh hưởng...

1 liên quan

Tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ ở khu vực thành thị cao gấp 2,5 lần khu vực nông thôn

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo 'Vị trí và vai trò của khúc xạ nhãn khoa trong ngành nhãn khoa' do...

12 sinh viên khóa cử nhân khúc xạ nhãn khoa đầu tiên của cả nước tốt nghiệp

Sáng 7-11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 sinh viên khóa cử nhân...

1 liên quan

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt với xu hướng cá nhân hóa tròng kính

Cá nhân hóa tròng mắt kính với các thiết bị hiện đại giúp Vviệc đo các thông số mắt và kính của một người...