Tổng cục Hải quan trả lời về phân loại dầu cá dạng lỏng

Tổng cục Hải quan trả lời về phân loại dầu cá dạng lỏng

Các tài liệu xác nhận về an toàn thực phẩm hay kiểm dịch động vật của nước XK đối với hàng hóa NK vào Việt...

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tài chính nông nghiệp, nông thôn vì người nghèo

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tài chính nông nghiệp, nông thôn vì người nghèo

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế là các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính, tín dụng,...

Tín dụng cho giảm nghèo, Việt Nam thành một điển hình trên thế giới

Tín dụng cho giảm nghèo, Việt Nam thành một điển hình trên thế giới

Việt Nam được quốc tế công nhận là quốc gia sớm thực hiện thành công Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về...

7 tháng: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH hơn 11,24 tỉ đồng

7 tháng: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH hơn 11,24 tỉ đồng

Tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành BHXH...

124 liên quan

Ma tít gắn kính chịu thuế NK 5%

Ma tít gắn kính chịu thuế NK 5%

Mặt hàng nhập khẩu là chất trám trét (ma tít gắn kính) gốc silicone, gốc acrylic dùng để gắn, bịt kính được...

Phân bón DAP chịu thuế NK 6%

Phân bón DAP chịu thuế NK 6%

Mặt hàng phân bón DAP (diamori phosphat), nếu ở dạng viên hoặc tương tự dạng viên hoặc được đóng gói với trọng...

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra

Trong tháng 4/2018, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giải quyết các chế độ BHXH cho hơn 1,1 triệu lượt người....

20 liên quan