Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Thiêng liêng Tổ quốc gọi!

  Thiêng liêng Tổ quốc gọi!

  Những ngày tháng Hai, khoảng trời nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc xanh thẳm. Giữa trùng điệp núi non,...

  Kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái

  Kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái

  Ngày 10/2, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái nhằm ôn lại những trang sử hào hùng về...

  1 liên quan

  Kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái

  Khởi nghĩa Yên Bái tuy không thành công nhưng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên...

  2 liên quan

  Những tết xưa thương nhớ

  Không hiểu vì sao trong cái tết đủ đầy bây giờ lại cứ nghĩ đến những cái tết ngày xưa với nỗi niềm gần như...

  Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước Việt Nam hợp pháp, hợp hiến

  ThS. NGUYỄN VĂN ĐỨC (Trường Đại học Văn Lang)

  Mặt trận Việt Minh với Cách mạng tháng Tám

  Ngày 1/9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, phát triển nhanh với mức độ và quy mô ngày càng ác...

  3 liên quan

  Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện – một trong những người đặt nền móng cho nền tài chính cách mạng

  Sau ngày độc lập (2/9/1945), một trong những mục tiêu quan trọng mà lực lượng cách mạng phải nắm giữ là hệ...

  Nguyễn Bình - trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Khi các tổ chức quân sự trong nước mâu thuẫn lẫn nhau, tướng Nguyễn Bình đã mưu trí, dũng cảm giải quyết tình...

  Sách ấn bản sai sót nhiều, do đâu?

  Ngoài biên tập viên chưa am hiểu lĩnh vực biên tập, còn do NXB chưa được phép sử dụng các chuyên gia tham...

  2 liên quan

  Sách ấn bản sai sót nhiều, do đâu?

  Ngoài biên tập viên chưa am hiểu lĩnh vực biên tập, còn do NXB chưa được phép sử dụng các chuyên gia tham...

  Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp

  Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp

  Lực lượng an ninh, điệp báo Công an Hà Nội đã tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng năm 1946 và tích cực kháng...