Bình Liêu: Đưa chính sách về vùng khó

Bình Liêu: Đưa chính sách về vùng khó

Xác định công tác đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai đồng bộ...

1034 liên quan

Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Để trẻ em được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình, Bình Liêu đã nỗ lực thực hiện tốt công tác truyền thông,...

2 liên quan

Vải thiều Lục Ngạn sẵn sàng vào vụ

Nhằm hướng đến vụ vải thiều thành công, chính quyền và người dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang tích cực...

Lại lo đầu ra cho vải, mận

Miền Bắc dịp này đang có rất nhiều loại trái cây sắp vào mùa. Vui vì được mùa nhưng điều mà các địa phương...

5 liên quan

Lục Ngạn chuẩn bị vào vụ vải thiều sớm

Gần 1 tuần nữa tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào thời điểm thu hoạch vải thiều sớm, năm nay sản lượng vải thấp, dự...

5 liên quan

Bảo tồn giống lúa thơm đặc sản ở Na Loi

Trước nguy cơ mai một loại giống lúa tẻ thơm đặc trưng về nông sản của đồng bào dân tộc vùng cao xứ Nghệ,...

Kỳ Sơn (Nghệ An): Bảo tồn giống lúa thơm hướng thoát nghèo hiệu quả

Trước nguy cơ mai một giống lúa tẻ thơm đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao, tại xã Na Loi (huyện Kỳ...