Vietnam CEO Summit 2019: Khởi động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam

Vietnam CEO Summit 2019: Khởi động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam

Với chủ đề 'Chiến lược dẫn đầu trong chuyển đổi số và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam' Hội nghị Vietnam...

Vietnam CEO Summit 2019: Tận dụng cơ hội phát triển công nghệ và thúc đẩy sáng tạo

Vietnam CEO Summit 2019: Tận dụng cơ hội phát triển công nghệ và thúc đẩy sáng tạo

Tầm nhìn của Việt Nam trong giai đoạn 2030- 2045 về định hướng xây dựng chính sách phát triển, kiến tạo các...

5 liên quan

Chuyển đổi số là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam bứt phá

Chuyển đổi số là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam bứt phá

Ngày 8/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Vietnam CEO Summit 2019 với chủ đề 'Chiến lược dẫn đầu trong chuyển...

5 liên quan

Doanh nghiệp CNTT sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đối số quốc gia, đưa công nghệ vào từng ngõ ngách

Tại Hội nghị Vietnam CEO Summit 2019, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho hay, doanh nghiệp CNTT sẽ dẫn dắt tiến...

5 liên quan

Chiến lược dẫn đầu chuyển đổi số, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiến lược dẫn đầu chuyển đổi số, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Hội nghị Vietnam CEO Summit 2019 đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của đông đảo giới kinh doanh.

8 liên quan