Ứng dụng dữ liệu vệ tinh giám sát tài nguyên rừng và nước

Ứng dụng dữ liệu vệ tinh giám sát tài nguyên rừng và nước

Trên thực tế, chất lượng ảnh quang học mà Viện điều tra, Quy hoạch rừng đang dùng trong việc khảo sát rừng...

222 liên quan

Chia sẻ dữ liệu vệ tinh Vietnam DataCube

Chia sẻ dữ liệu vệ tinh Vietnam DataCube

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo 'Giới...

2 liên quan

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chia sẻ dữ liệu vệ tinh miễn phí

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chia sẻ dữ liệu vệ tinh miễn phí

Ngày 6-3Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội...

1 liên quan

Ra mắt hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh Việt Nam

Ra mắt hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh Việt Nam

Hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh Vietnam Data Cube đang được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam xây dựng là hệ thống...

Vận hành hệ thống chia sẻ miễn phí dữ liệu vệ tinh Vietnam Data Cube

Vận hành hệ thống chia sẻ miễn phí dữ liệu vệ tinh Vietnam Data Cube

Hệ thống Vietnam Data Cube được phát triển nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ tinh một cơ sở dữ liệu ảnh...

Giới thiệu hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh miễn phí

Giới thiệu hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh miễn phí

Ngày 6-3, tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã...

5 liên quan