BIDV đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt...

12 liên quan

BIDV- Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV- Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Việc giành được các giải thưởng uy tín là sự ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong chặng đường 10 năm tập trung...

81 liên quan

BIDV 3 năm liên tiếp là 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu'

BIDV 3 năm liên tiếp là 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu'

Ngày 28/11/2018 tại TPHCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking Forum 2018)...

34 liên quan

Thị trường ngân hàng bán lẻ tăng thu nhập cho các ngân hàng

Thị trường ngân hàng bán lẻ tăng thu nhập cho các ngân hàng

Mảng hoạt động ngân hàng bán lẻ đã đóng góp vào sự tăng thu nhập của các ngân hàng và tại một số ngân hàng,...

17 liên quan

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking...

82 liên quan

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking...

22 liên quan