Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP.HCM

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp...

2 liên quan

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản & Thực phẩm Việt Nam – Vietnam PFA...

2 liên quan

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Nông sản & Thực phẩm Việt Nam 2019

Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm CIS Việt Nam phối hợp tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế...

2 liên quan

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm

Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm Việt Nam - Vietnam PFA...

4 liên quan

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm Quốc tế VIETNAM PFA 2019 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho ngành nông nghiệp và mang lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế Việt...

4 liên quan