Vì sao 8 công ty Việt bị Đại sứ quán Nhật từ chối cấp visa đoàn?

Vì sao 8 công ty Việt bị Đại sứ quán Nhật từ chối cấp visa đoàn?

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có thông báo về việc hủy bỏ tư cách hoặc đình chỉ có thời hạn tư cách...

38 liên quan

Vì sao 8 công ty Việt bị Đại sứ quán Nhật từ chối cấp visa đoàn?

Vì sao 8 công ty Việt bị Đại sứ quán Nhật từ chối cấp visa đoàn?

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có thông báo về việc hủy bỏ tư cách hoặc đình chỉ có thời hạn tư cách...

38 liên quan

Đại sứ quán Nhật Bản chặn visa đoàn của một loạt công ty du lịch

Đại sứ quán Nhật Bản chặn visa đoàn của một loạt công ty du lịch

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo hủy bỏ (hoặc đình chỉ có thời hạn) tư cách đại diện xin cấp visa...

38 liên quan

Vietravel Hanoi, Nam Cường và 5 công ty bị Nhật Bản hủy tư cách đại diện xin visa

Vietravel Hanoi, Nam Cường và 5 công ty bị Nhật Bản hủy tư cách đại diện xin visa

Đại sứ quán Nhật Bản vừa có thông báo hủy bỏ hoặc đình chỉ có thời hạn tư cách đại diện xin cấp visa cho đoàn...

38 liên quan

7 công ty du lịch Việt Nam bị Đại sứ quán Nhật Bản hủy bỏ tư cách xin visa đoàn

7 công ty du lịch Việt Nam bị Đại sứ quán Nhật Bản hủy bỏ tư cách xin visa đoàn

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa ra thông báo hủy bỏ tư cách (7 công ty) và đình chỉ có thời hạn (1 công...

38 liên quan