Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Cameroon

c phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường khẳng định Việt Nam coi trọng...

9 liên quan

Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Cameroon

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường khẳng định Việt Nam coi trọng...

9 liên quan

Việt Nam - Ca-mơ-run: Nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác nông nghiệp

Việt Nam - Ca-mơ-run: Nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác nông nghiệp

Trong 2 ngày (6 và 7/5/2019), Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường...

9 liên quan

Đặc phái viên Thủ tướng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường làm việc tại Cameroon

Trong hai ngày 6 và 7/5, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã...

9 liên quan

Đặc phái viên Thủ tướng thăm và làm việc tại Cộng hòa Cameroon

Đặc phái viên Thủ tướng thăm và làm việc tại Cộng hòa Cameroon

Đặc phái viên Thủ tướng, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển...

Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Ca-mơ-run

Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Ca-mơ-run

Ngày 6 và 7-5, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã có chuyến...

9 liên quan

Đặc phái viên của Thủ tướng thăm, làm việc tại Cameroon

Trong 2 ngày 6 và 7/5, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã có...

9 liên quan

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ thăm làm việc tại Cameroon

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ thăm làm việc tại Cameroon

Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã thăm làm việc tại Cộng hòa...

9 liên quan