Chuyển hình thức đầu tư, 3 dự án cao tốc sẽ xong trong 150 ngày?

Chuyển hình thức đầu tư, 3 dự án cao tốc sẽ xong trong 150 ngày?

Ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam có chiều dài hơn 200km, với tổng đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng nếu được...

1296 liên quan

Hủy đấu thầu quốc tế tại dự án cao tốc Bắc – Nam: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp nội

Hủy đấu thầu quốc tế tại dự án cao tốc Bắc – Nam: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp nội

Quyết định hủy đấu thầu quốc tế để chuyển sang đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm lựa chọn nhà đầu tư cho 8...

156 liên quan

Nhà đầu tư châu Âu - một 'ẩn số' trên cao tốc Bắc - Nam?

Bên cạnh các hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc…, Dự án cao tốc Bắc - Nam còn...

Tạo điều kiện để nhà thầu trong nước tham gia dự án cao tốc Bắc-Nam

Lãnh đạo Văn Phòng Chính phủ nói, cao tốc Bắc Nam đấu thầu công khai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp...

126 liên quan

Dự thầu cao tốc Bắc - Nam: Nhà đầu tư Việt Nam và liên danh với nước ngoài chiếm gần 50%

Trong số 60 hồ sơ nộp sơ tuyển 8 dự án PPP tuyến cao tốc Bắc Nam nhánh đông, lượng nhà đầu tư Việt Nam và...