Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman, từ ngày 17/2 đến ngày 22/2, Đoàn đại...

4 liên quan

ASEAN: Trung tâm trong thế giới biến động

ASEAN: Trung tâm trong thế giới biến động

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-6, tại Thái Lan. Tại hội nghị, lãnh đạo...

5 liên quan

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đột ngột nghỉ phép 1 tuần

Đêm 9/6, Văn phòng Thủ tướng Singapore thông báo, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ nghỉ phép 1 tuần, bắt đầu từ...

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Phát biểu của Thủ tướng không có ý xúc phạm Việt Nam

Chiều ngày 7/6, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có...

Singapore hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Singapore khẳng định: Singapore hết sức coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Phó Thủ tướng đề nghị Singapore đính chính thông tin sai lệch về Việt Nam và Campuchia

Chiều 7/6, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

10 liên quan

Singapore nói về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 7-6 nói rằng Singapore hết sức coi trọng mối quan hệ với Campuchia và Việt Nam.

20 liên quan

Singapore nói về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 7-6 nói rằng Singapore hết sức coi trọng mối quan hệ với Campuchia và Việt Nam.

2 liên quan

PTT Phạm Bình Minh điện đàm BTNG Singapore về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long

Chiều ngày 07/6/2019, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh...

169 liên quan

Ngoại trưởng Singapore: Phát biểu của ông Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore giải thích bối cảnh của phát biểu của ông Lý Hiển Long và mục đích của phát...

6 liên quan

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Singapore 'điều chỉnh' phát ngôn Việt Nam 'xâm lược' Campuchia

Trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều nay (7/6) về phát biểu...

74 liên quan

Việt Nam đề nghị Singapore điều chỉnh sau phát biểu của ông Lý Hiển Long

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore giải thích, phát biểu của ông Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và...

6 liên quan

'Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

Chiều 7-6-2019, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có...

6 liên quan

'Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

Chiều 7-6-2019, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có...

6 liên quan

Ngoại trưởng Singapore: 'Ông Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

Chiều 7/6, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có cuộc điện đàm với Bộ trưởng...

6 liên quan

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Chiều 7-6, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc...

6 liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Chiều 7/6 theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc...

6 liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Chiều 7/6 theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc...

6 liên quan

Ngoại trưởng Singapore: Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia

Ngoại trưởng Vivian Balakrishman giải thích, bối cảnh của phát biểu trên và mục đích phát biểu không có ý...