CLIP: Ông chú đi Waves cầm mũ bảo hiểm đánh tài xế Rolls-Royce, lúc quay ra không thấy xe

CLIP: Ông chú đi Waves cầm mũ bảo hiểm đánh tài xế Rolls-Royce, lúc quay ra không thấy xe

Người đàn ông lớn tuổi có vẻ bức xúc, đánh tài xế Rolls-Royce mà không biết chiếc xe máy bị dắt đi từ lúc nào.

2 liên quan

Tài trợ mới từ We-Fi cho ADB hỗ trợ doanh nghiệp nữ làm chủ

Tài trợ mới từ We-Fi cho ADB hỗ trợ doanh nghiệp nữ làm chủ

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết, ngày 13/5/2019 đã nhận được 20,19 triệu USD từ Quỹ Sáng kiến tài...

2 liên quan

ADB tài trợ hơn 20 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ

ADB tài trợ hơn 20 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ

Thông qua Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ cung...

1 liên quan

ADB tài trợ 20,2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

ADB tài trợ 20,2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, tuy nhiên...

1 liên quan

20,2 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

20,2 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nhận được 20,2 triệu USD từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ doanh...

3 liên quan