Dưa hấu trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Dưa hấu trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Đất lúa chuyển đổi qua trồng dưa hấu theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA)...

216 liên quan

Lúa mô hình nông nghiệp thông minh đạt năng suất cao

Lúa mô hình nông nghiệp thông minh đạt năng suất cao

Lúa mô hình nông nghiệp thông minh ở Quảng Nam không những phát triển tốt và sạch sâu bệnh mà còn cho năng...

16 liên quan

Đậu xanh trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh

Đậu xanh trồng trên đất lúa không chủ động nguồn nước, là mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi...

1 liên quan

Trồng lạc theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Lạc trồng theo mô hình nông nghiệp thông minh ở Quảng Nam tiết kiệm nước tưới, phân bón, giảm tỷ lệ chết...

3 liên quan

Quảng Nam: Sản xuất lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

Canh tác lúa theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) tại Quảng Nam đã thể hiện...

16 liên quan

Quảng Trị: Tập huấn trồng lúa, lạc, rau, tiêu cho nông dân tại hiện trường

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết các lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân...

9 liên quan

Thay đổi tư duy và phương thức sản xuất

Vụ Đông 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc hợp phần 3: Mô hình...

1 liên quan

Quảng Trị: Hướng đến nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới' (WB7) với mục tiêu cải thiện tính bền vững của sản xuất nông nghiệp...

17 liên quan

Hiệu quả mô hình lúa CSA

'Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu'(CSA) là hợp phần quan trọng của Dự án...

17 liên quan

Hướng đến phổ biến thực hiện CSA

Hợp phần 3 dự án của Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới 'ở Quảng Trị tập trung hỗ trợ xây dựng 6/15 mô...

17 liên quan

Dự án 'Cải thiện nông nghiệp có tưới' tại Quảng Trị: Thành công ngoài mong đợi

Dự án WB7 có 4 hợp phần, hợp phần 3 là hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu...

17 liên quan

140 ha rau, củ Tượng Sơn 'nói không' với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông - lâm - thủy sản Hà Tĩnh, 4 mẫu rau, củ, quả tại vùng sản xuất của Hợp...

1 liên quan

Trồng giống lúa mới thích ứng biến đổi khí hậu

Từ vụ Đông Xuân 2018, Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

10 liên quan

Lạc mô hình nhân rộng CSA cho năng suất cao

Vụ Hè Thu 2019, mô hình nhân rộng 'Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu'(CSA)...

1 liên quan

Tham quan chéo các mô hình nông nghiệp thông minh

Đây là một hoạt động trong hợp phần 3 dự án hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí...

10 liên quan

Nâng cao hiệu quả sản xuất lạc hàng hóa

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị triển khai mô hình sản xuất lạc theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả...

10 liên quan

Sản xuất cây trồng cạn áp dụng tưới tiết kiệm: Tối ưu trên cả ba mặt

Sản xuất cây trồng cạn gồm lạc, ngô, đậu xanh áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa là một...

17 liên quan

Để giống liền vụ - kéo lùi sản xuất

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ có khoảng 30% giống gieo trồng đạt cấp nguyên chủng, xác nhận; 70% giống...

1 liên quan

Rau 'made in Hà Tĩnh' ra biển lớn

Công ty CP Du lịch và Thực phẩm Sao Việt (Hà Nội), HTX Hoàng Hà (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) cùng Hội Làm...

Quảng Trị: Nhiều doanh nghiệp lao đao do nợ đọng vốn kéo dài

Tính đến thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư còn nợ vốn xây dựng cơ bản lên đến hàng chục tỷ đồng, chủ yếu...

81 liên quan

Quảng Trị: Hàng loạt hồ chứa thủy lợi xuống cấp