Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản đã thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất...

Cụ thể hóa cơ chế chính sách để phát triển công nghệ điện rác

Cụ thể hóa cơ chế chính sách để phát triển công nghệ điện rác

Việc xây dựng nhà máy xử lý rác phát điện với công nghệ hiện đại, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn trong...

71 liên quan

Hóa giải lùm xùm quanh gói thầu 307 triệu USD

Ngân hàng Thế giới khẳng định việc lựa chọn liên danh Acciona - Vinci thực hiện gói thầu 307 triệu USD là...

Đầu vào vô tận, điện rác giá 2.000 đồng/kWh

Rác thải thực sự là một nguồn tài nguyên quý giá nếu được xử lý đúng cách, và các nhà máy điện rác là một...

1 liên quan

Xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, bài toán nan giải

Xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, bài toán nan giải

Thu gom, phân loại và xử lý rác thải nói chung, ở khu vực nông thôn nói riêng được các cấp, các ngành đặc...