Ernst Kaltenbrunner - Trùm phát xít đằng sau chương trình Holocaust

Ernst Kaltenbrunner - Trùm phát xít đằng sau chương trình Holocaust

Ernst Kaltenbrunner là công cụ thực hiện Holocaust (chương trình diệt chủng người Do Thái) và cuồng tín đến...

Lữ đoàn Đức cải trang làm quân Mỹ và kết cục bi thảm

Lữ đoàn Đức cải trang làm quân Mỹ và kết cục bi thảm

Cải trang làm quân Mỹ để hoạt động phá hoại, 'Lữ đoàn xe tăng số 150' Đức đã nhanh chóng bị xóa phiên hiệu

'Đỉnh cao chói lọi': 74 năm ngày chiến thắng phát xít

Cách đây đúng 74 năm, ngày 9-5-1945, phát xít Đức đã phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên...

1 liên quan

74 năm chiến thắng Phát xít Đức: Không để cái ác trỗi dậy trở lại

Chiến thắng Phát xít Đức giúp thế giới thoát 'cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử'. Điều đáng lo ngại...

19 liên quan

Ngày này năm xưa: Chấn động vụ xử các lãnh đạo Đức Quốc xã

Ngày này năm xưa: Chấn động vụ xử các lãnh đạo Đức Quốc xã

Ngày 20/11/1945, tòa án quân sự đặc biệt của Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô ở Nuremberg bắt đầu xét xử 24 cựu...

4 liên quan