Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận nhiệm vụ mới

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận nhiệm vụ mới

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023, Bộ trưởng Bộ Kế...

69 liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận trọng trách mới

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận trọng trách mới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận thêm trọng trách mới

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận thêm trọng trách mới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 04/8/2018, tại Hà Hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm...